Claes Tilly - Uitvinder Haarlemmerolie

Claes Tilly - de uitvinder van de oprechte HaarlemmerolieClaes Tilly was een gelovig man. Hij had als bovenste regel van zijn gebruiksaanwijzing een tekst gezet die zoiets betekent als “dit medicijn is werkzaam dankzij de gratie van de Allerhoogste” (dus buiten hem), gevolgd door een gebedje:

Medicamentum Gratia Probatum

Glas van Tilly

 

 

 

 

 

 

Ook gebruikte hij als wapen tegen de namakers van de Haarlemmerolie een tekst in geheimschrift die vermeld staat op alle historische gebruiksaanwijzingen. Boven het geheimschrift staan de woorden “ En op dat niemand bedrogen worde teekent hij zijn briefje aldus”...

Geheimschrijft Claes Tilly

De betekenis was in de loop der eeuwen verloren gegaan maar is nog niet zo heel lang geleden ontrafeld door iemand van de archeologische werkgroep in Haarlem. Via spiegeltjes en lenzen bleek er te lezen:

Inv. Meester C.T.” of wel: uitgevonden door meester Claes Tilly.

Delfts blauw tegel - C. De Koning TillyHet doel was dat bij frauduleus gebruik van de bijsluiter en het product, de fabrikant ter rechtszitting kon verklaren wat er staat, en aldus de falsificatie kan aantonen. Bovendien was elke bijsluiter voorzien van zijn Handtekening in Rood.

Handtekening C. de Koning Tilly

 

 

 

Het woord “op rechte” (in Oprechte Haarlemmerolie) betekent dat het Claes Tilly wettelijk werd toegestaan zijn product als de enige echte Haarlemmerolie te verkopen. Hij kreeg hiervoor toestemming (rechten/op rechte van accijns) van de Haarlemse Schout en Schepenen op 9 oktober 1723.

> Opvolgers Claes Tilly