Lijn van opvolgers Claes Tilly

 

Claes Tilly - uitvinder Haarlemmerolie CLAES TILLY, de uitvinder van de Haarlemmerolie in 1696, overleed op 19 februari 1704, waarna het bedrijf werd geleid door een kleizoon, Leendert Jonkhout, zich noemende Leendert Jonkhout Tilly.
  Na diens overlijden wordt ingevolge het gecompliceerde testament de directie overgenomen door Cornelis de Koning, gedoopt in Haarlem op 11 maart 1708. Wegens voor-overlijden van Cornelis de Koning, (begraven op 27 mei 1743) is er gedurende korte tijd een zwager van Leendert Jonkhout directielid.
In 1764 gaat zijn aandeel over op de zoon van Cornelis de Koning, (CLAAS DE KONING TILLY) die gedoopt is op 25 juni 1727, en overleed op 31 januari 1814.
Haarlemmerolie familiegeschiedenis - Leendert de Koning Een jaar na het overlijden van Claas de Koning Tilly is LEENDERT DE KONING, handelend onder de firmanaam C.de Koning Tilly, de directeur.
  Hij werd op zijn beurt weer opgevolgd door zijn zoon CORNELIS DE KONING LEENDERTSZOON, gedoopt in Bloemendaal op 13 oktober 1758.
  Mede participanten waren in 1823 Claas Tilly (overleden 5 mei 1825) en Leendert Jonkhout de Koning, broer van Cornelis de Koning ( gedoopt in Bloemendaal 18 februari 1770, kinderloos overleden op 18 juli 1857).
Haarlemmerolie familiegeschiedenis - Izaak Jacobus Koning Deze laatste volgt Cornelis de Koning op, waarna in 1826 IZAAK JACOBUS DE KONING in de zaak komt. Deze overleed ongehuwd in Haarlem op 15 november 1871.

Haarlemmerolie familiegeschiedenis Jan de Koning

Catharina de Koning en Johannes Frederik van Dobben

Hij wordt opgevolgd door JAN DE KONING, welke zich uit het bedrijf heeft teruggetrokken in 1892 en ook ongehuwd in Amsterdam overlijdt op 5 april 1904.

 

 

 

 

CATHARINA DE KONING (zuster van Jan de Koning) met haar echtgenoot J.F. van Dobben.  Catharina De Koning is de laatste 'De Koning'. Zij was in de lijn van opvolging maar haar zoon EDUARD LODEWIJK WILLEM VAN DOBBEN werd de opvolger.

Haarlemmerolie familiegeschiedenis - ELW van Dobben

EDUARD LODEWIJK WILLEM VAN DOBBEN, zoon van CATHARINA DE KONING (zuster van Jan de Koning) 

Deze opvolger, de grootvader van de huidige eigenaar, bleek zijn tijd vooruit te zijn door het uitreiken van diverse toegift artikelen (zgn. premiums)zoals pen, aansteker, thermometer, papieren zakjes, potloden e.d.

Relatiegeschenken / premiums door ELW van DobbenRelatiegeschenken / Premiums door ELW van Dobben
Haarlemmerolie - familiegeschiedenis Eddy van Dobben Na vertrek naar het buitenland (Frankrijk) van E.L.W. van Dobben wordt het bedrijf tijdelijk waargenomen door diens broer (Henri Frederik van Dobben) tot aan, zoals de bedoeling was, de opvolging in 1935 door zoon EDDY VAN DOBBEN.

Ruud van Dobben

Dit is de vader van de huidige directeur RUDY ALEX EDUARD BERNARD VAN DOBBEN, die vanaf 1965 in het bedrijf werkzaam was en in 1966, na het plotseling overlijden van zijn vader, het bedrijf tot op heden heeft  voortgezet.

Wegens inmiddels gevorderde leeftijd heeft deze, en in goed overleg met belanghebbenden, besloten dat het unieke product Oprechte Haarlemmerolie zal blijven voortbestaan als een product met een geankerde reputatie dat in de golven der onzekere tijden als een drijvend baken zal blijven fungeren.

Maar nu door verwerving, in plaats van zoals altijd gebruikelijk is geweest, door vererving.

> Producten HaarlemmerolieDelfts Blauw Bord C de Koning Tilly

 

 

 

 

HET BEDRIJF IS VOOR EEN TOEGEWIJDE OPVOLGER TE VERWERVEN

Op naar de 400 jaar!